چهره آبی‌ات پیدا نیست!
نگاهی به میزان علاقه‌مندی به آثار شاملو ۱۷ سال پس از درگذشتش.