سیب‌زمینی‌های ایرانی
درباره‌ی مجموعه داستانِ «بی‌باد بی‌پارو» نوشته‌ی فریبا وفی.