نویسنده‌ای که نمی‌شود به او حسادت نکرد
درباره‌ی رمانِ «سرخ سفید» نوشته‌ی مهدی یزدانی‌خرم.