آن‌ها که ما نیستیم
جلسه‌ی نقد و بررسی تازه‌ترین نوشته‌ی داستانی از محمد حسینی در ۳۱ تیرماه.