رمانی با روایت‌های داستانی واقعی
رقابت برای انتشار رمان «هیاهوی زمان» نوشته‌ی جولیان بارنز، نویسنده‌ی برگزیده‌ی جایزه‌ی من بوکر .