اوتیسمی‌ها در جهانی متفاوت با جهان ما زندگی می‌کنند
مروری بر رمانِ «ماجرای سگی در نیمه‌شب» نوشته‌ی مارک هادون.