گاهی احساس نمی‌کنید مریخی هستید؟
درباره‌ی مجموعه داستان «نیازمندی‌ها»، «خانه‌ی کوچک ما»، رمان «فصل‌های دوزخی انتهای اتوبان۶۱» و داستان «مریخی».