هزارتوی زندگی و آثار مارکز
درباره‌ی کتابِ «عطر گوابا» که اثری است بسیار خواندنی و کارآمد برای شناخت مارکز، رئالیسم جادویی و ادبیات امریکای لاتین.