اسکات فیتزجرالدِ چهل‌ساله، گرفتار در یاس و نومیدی
گفت‌وگوی مایکل موک با فیتزجرالد که نخستین‌بار در ۲۵ سپتامبر ۱۹۳۶ در نیویورک‌پست منتشر شده.