از چه زمانی امکان تماس تلفنی از داخل خودروها، ممکن شد؟
عکس‌هایی جالبی را از دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۸۰ با هم مرور می‌کنیم.