کتاب‌هایتان را به نشر افق بفروشید
مشتریان می‌توانند کتاب‌های نشر افق را که پیشتر خریده و خوانده‌اند، با یک سوم قیمت پشت جلد به این ناشر واگذار کنند.