هجدهمین شماره‌ی ماهنامه‌ی داستان همشهری
با داستان‌ها و یادداشت‌هایی از چارلز بوکفسکی، مجید اسلامی، کامبیز درم‌بخش و ...