«نقد و استقلالِ ادبی»
«نقد و بررسی کتابِ دکتر «محمدمهدی خرمی»  با حضور دکتر فرزان سجودی، پویا رفویی و خلیل درمنکی در ۱۴ دی ماه.»