نامشخص ماندنِ تکلیفِ چهار کتاب
«گفت‌و‌گو با ارسلان فصیحی درباره‌ی ترجمه‌ی کتابی از اورهان پاموک و غیر‌قابل چاپ بودن چهار کتاب او.»