گوشتِ زبانِ فارسی زیر ساطورِ زیرنویس‌‌کن‌ها
«یادداشتی از‌‌ رها سرشار درباره‌ی زیرنویس بنویس یا میرزابنویس.»