«من پیش از تو»؛ محبوب‌ترین اثر هفته‌ی گذشته
استقبال از آثار جوجو مویز در بازار کتاب تهران.