زبان باز، زبان بُبریده
«سخنرانی «نسیم خاکسار» در دور پنجم گفت‌و‌گوهای زمانه.»