کافکای فرانسوی‌ها در تهران
«نقد رمان «منگی» از ژوئل اگلوف با حضور اصغر نوری (مترجم)، خلیل درمنکی و فرید قدمی در چهارم دی.»