سرکوب و سانسور رسانه‌ها ادامه دارد!
«ایرج ادیب‌زاده: آسمانِ روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران ایران در دولت «تدبیر و امید» هم‌چنان خاکستری است.»