ویرایش محتوایی، کتاب را زنده می‌کند
علی‌اکبر قاضی‌زاده: ما در فارسی‌نویسی مشکل داریم و ساده‌ترین نکات دستوری را بلد نیستیم.