چگونه ادبیات بخوانیم؟
درباره‌ی کتاب «درآمدی به روایت‌شناسی» از رولان بارت و تزوتان تودوروف.