دورانِ برزخیِ نشرِ چشمه
««کاش به کوچه نمی‌رسیدم» از محمدهاشم اکبریانی به دلیل مشکلاتی که ناشرِ کتاب با آن‌ها دست به گریبان است، نمی‌تواند به چاپ دوم برسد.»