«سالِ گرگ» را آتش می‌زنم!
«جواد افهمی: ناشر کتاب هفته‌ای سه بار وضعیتِ کتاب را پی‌گیری می‌کند اما پاسخ‌‌ همان است که بود؛ می‌گویند در دست بررسی است.»