اون موقع مهتاب بود!
«داستان «خرس از کوه گذر کرد» اثر آلیس مونرو با ترجمه‌ای از فرزین فرزام.»