چطور حاضر شدید سانسور را به رسمیت بشناسید!
«یادداشت‌هایی از شهرام اقبال‌زاده، ماکان زهرایی، و هوشنگ جاوید درباره‌ی «دادگاه کتاب».»