کتاب و سانسور
«ویژه‌نامه‌ی خواندنیِ سایت ایران‌وایر با یادداشت‌هایی از سید علی صالحی، عیسا سحرخیز، علی‌اصغر رمضان‌پور و آیت‌اله صانعی و...»