داستانی روان‎‌شناختی
«نشست نقد و بررسی رمان «بهار برایم کاموا بیاور» از بهار حسینیان با حضور محمد تقوی و فرشته نوبخت در روز ۲۵آذر.»