بی‌وقفه‌بودن رشته‌ی سخن
««فواره­‌های سخن جامه­» از مرتضا کربلایی‌لو.»