تلاش نکنید
درباره‌ی «ساندویچ ژامبون» نوشته‌ی بوکوفسکی.