جادوی جِن‌کُشی
خلاصه آثار، نقد و بررسی و شناخت‌نامه‌ی داستان‌های‌ هوشنگ گلشیری.