زبان و زبان‌آموزی
«گفت‌وگو با توماس کوهن از فلاسفه‌ی امریکایی: شما نمی‌توانید بین این دو زبان رفت‌و‌آمد کنید. شما نمی‌توانید واژه‌ها را از زبانی دیگر در زبان خود وارد کنید و به نحوی از آن‌ها استفاده کنید انگار کاملن با واژه‌های زبان خودتان قابل معاوضه‌اند.»