ماجرای سانسور کتاب در تلویزیون ایران پیش از انقلاب
«گفت‌و‌گو با ایرج‌ پارسی‌نژاد که در دوران پیش از انقلاب برنامه‌ی «شهر آفتاب» را به بررسی کتاب اختصاص داده‌بود.»