از داستان تا نمایش‌نامه
«تمرینات ساده برای دیالوگ‌نویسی بر پایه‌ی داستان «پینوکیو» اثر «کارلو کلودی» از «راضیه مقدم».»