نخستین رمان کرواک در ایران
«نشست رونمایی و نقد «ولگردهای دارما» اثر جک کرواک با حضور فرید قدمی (مترجم)، رضا علی‌زاده، مجتبی گلستانی و احسان نوروزی در ۲۱ آذر.»