زندگی در سرد‌ترین شهر جهان
«تصاویری از ساکنانِ شهر یاکوتسکِ روسیه در شمال‌شرقی سیبری.»