رمانی سه‌گانه
««نشست نقد «تریو تهران» از رضیه انصاری با حضور محمدعلی سپانلو و محمود حسینی‌زاد و نویسنده در روز پنج‌شنبه ۲۱ آذرماه.»