این هیولا تو را دوست دارد
اگر خواننده جای شخصیت‌های رمان لیلی مجیدی بود، چه کار می‌‌کرد؟