مسابقه‌ی صادق هدایت
فراخوان پانزدهمین دوره‌‌ی مسابقه ادبی داستان کوتاه‌نویسی برای علاقه‌مندان از ایران و خارج از کشور.