یه‌چیزی بهت میگم شاخ در نیار!
«یادته از «جیمز جویس» می‌خواستی مطلب چاپ کنی و دنبالِ یه عکسِ مناسب ازش می‌گشتی؟ راننده عکسِ جویس را به شیشه‌ی جلو چسبونده.»