سه صفحه و نیم اصلاحیه برایِ «اندوه مونالیزا»
«گفت‌و‌گو با شاهرخ گیوا: نمی‌توانم بگویم اعمال کردن این اصلاحات، تاثیری روی کلیت رمان نداشته زیرا معتقدم که گاهی حتا تغییر یا حذف یک سطر نیز می‌تواند بر یک رمان تاثیر منفی بگذارد.»