گویا ارشاد‌‌ همان ارشاد است!
«گفت‌و‌گو با ع. پاشایی درباره‌ی شرایط و وضعیت کتاب‌هایش: به لحاظ ممیزی که تغییر و تحولی برای کتاب‌های من رخ نداده!»