متن سانسورنشده‌ی مناظره‌ی روحانی و احمدی‌نژاد
«پوریا عالمی: اگر نمی‌توانی کشور را اداره کنی و توی صد روز این‌همه برای کشور مشکل درست کردی، استعفا بده. کار را بده ‌دست من. دوروزه جمعش می‌کنیم.»