افشاگری درباره‌ی دخالت‌های معاونِ جنجالیِ وزیر
«گفت‌و‌گو با علی آقاغفار سردبیر نشریه‌ی «کتاب هفته»: در زمان معاونت بهمن دری و علی اسماعیلی، دخالت‌های بیش از حد و اظهارنظرهای بعضن غیرکار‌شناسانه شدیدن دست و پای ما را در این نشریه بسته بود؛ آن‌چنان که آقای دری باب کرده بود نشریه را قبل از انتشار حتمن ببیند!»