رقابتی برای ممیزیِ مضاعف
«یادداشتی از حسن همایون درباره‌ی حاشیه‌های شش دوره‌ی جایزه‌ی جلال آل‌احمد: گران‌ترین جایزه‌ی ادبی ایران هر بار به لطایف‌الحیلی مخاطب‌های ادبیات داستانی را حیرت زده می‌کنند.»