رونمایی از «ادبستان»؛ فرهنگ‌نامه‌ی نویسندگان کودک و نوجوان
«با حضور هوشنگ مرادی کرمانی، نورالدین زرین‌کلک، نوش‌آفرین انصاری و صوفیا محمودی (مؤلف اثر) در روز شنبه ۱۶ آذر.»