مدیر نشر چشمه سکوتِ خود را شکست!
«حسین کیانیان: «بهمن دری» با ذکر عبارت «فکر می‌کنم»، خیال خودشان را راحت کردند و پس از آن، مقادیر زیادی سخن گفته‌اند که هیچ‌یک صحیح نیست.»