این‌که ما کتاب ممنوع نداریم، یک شوخی است!
«جواد مجابی درباره‌ی این‌که از این نویسنده و شاعر کتابی در وزارت ارشاد برای گرفتن مجوز نشر وجود ندارد، گفت: هزاران صفحه از کتاب‌های من در وزارت ارشاد مانده و با عنوان «ممنوع»، از انتشار بازمانده است.»