شعر ساده نمی‌تواند وجود داشته باشد
«نکاتی درباره‌ی اصطلاحِ ساده‌نویسی و مقدمه‌ای پیرامونِ زیبا‌شناسی ترس در حوزه‌ی   ساختار از گروس عبدالملکیان.»