وقتی نثر چند لایه نداریم
«باید در زبان داستانی خود بازخوانی کنیم؛ اگر نه، باید چشم به راه نسلی باشیم که به جنبه‌ی باشکوه‌تری‌ از زبان فارسی دست می‌یابد.»