ادبیات ایران پاستوریزه است!
«یادداشتی از پوریا عالمی درباره‌ی «گن فرهنگی»: سیاست فرهنگی ما سیاست گنی است. یعنی به خودمان سخت می‌گیریم و نفس را حبس می‌کنیم و شکم را می‌کنیم تو، تا بتوانیم لباس میهمانی تنمان کنیم.»